IT  EN 
HAITI EQUADOR AMAZZONIA BRASILE MAROCCO BURKINA FASO TOGO CAMEROUN ETHIOPIA UGANDA TANZANIA MALAWI MADAGASCAR ALBANIA MOLDAVIA AFGHANISTAN INDIA Image Map
 

Missioni Burkina Faso

AFRICA

   
   
  
    1° missione in Burkina Faso (Missione Esplorativa 2-10 Febbraio 2009)