IT  EN 
HAITI EQUADOR AMAZZONIA BRASILE MAROCCO BURKINA FASO TOGO CAMEROUN ETHIOPIA UGANDA TANZANIA MALAWI MADAGASCAR ALBANIA MOLDAVIA AFGHANISTAN INDIA Image Map
 

Missioni Ethiopia

AFRICA

   
   
1° Missione in Ethiopia (16 Novembre – 8 Dicembre 2006)
2° Missione in Ethiopia (29 Settembre 2007 – 2 ottobre 2007)
3° Missione in Ethiopia (9-10 Gennaio 2008)
4° Missione in Ethiopia (21 –30 giugno 2008)